Polityka prywatności

W celu poszanowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych o ochronie danych osobowych, firma SAFIRA będzie stosowała się do niniejszej Polityki Prywatności w odniesieniu do poruszania się po stronie www.safira.pt.

Dane osobowe i inne informacje, zebrane przez dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób, a także wszystkie inne dane zgromadzone przez system, przeznaczone są do administracyjnego i komputerowego wykorzystania przez firmę SAFIRA wyłącznie w celu:

  • Poprawy zawartości strony
  • Spełnienia prośby Użytkownika
  • Promowania działalności firmy SAFIRA i jej partnerów, udzielania informacji o firmie, reklamowania, imprez, itp.
  • Analiz statystycznych w celu określenia zainteresowań użytkowników

Zgodnie z prawem portugalskim, wszyscy użytkownicy mają prawo do wglądu, aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych i w tej kwestii powinni skontaktować się firmą SAFIRA poprzez listę kontaktów podaną na stronie.

SAFIRA zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa potrzebnych do zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników serwisu, przeciwko nadużyciom w zakresie korzystania lub nieuprawnionym dostępom.

SAFIRA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, bez uprzedzenia.

© 2018 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.